Отворено днес от 9:30 до 18:00

0391/66787

Професия "Археолог"


Изнесен урок на тема "Професия археолог" с ученици от ЕГ "Д-р Ив. Богоров" се проведе в Исторически музей Димитровград. На него подрастващите имаха възможност да научат повече за тази наука и по-интересните археологически обекти намиращи се на територията на Димитровградска община.