Отворено днес от 9:30 до 18:00

0391/66787

РАБОТНО ВРЕМЕ НА МУЗЕЯ В ПРАЗНИЧНИТЕ ДНИ:


РАБОТНО ВРЕМЕ НА МУЗЕЯ В ПОЧИВНИТЕ И ПРАЗНИЧНИ ДНИ

(21,22,23. ІХ. 2019 г.)

 

9.00 - 12.30 ЧАСА

13.00 - 17.00 ЧАСА