Отворено днес от 9:30 до 18:00

0391/66787

Среща разговор


Среща разговор „Светилище на нимфите и Афродита с. Каснаково – минало и бъдеще” 
гост лектор д-р В. Кацарова от НАИМ БАН

Снимки от събитието: