Отворено днес от 9:30 до 18:00

0391/66787

За контакти


Екип

Антоанета Станчева -  директор
Мадлена Грозева –гл. счетоводител
Недялка Тодорова – гл. уредник, завеждащ отдел „Етнография”
Николина Умурска – гл.уредник, завеждащ отдел „Нова и най-нова история”
Недялка Кръстева – уредник, завеждащ отдел отдел „Археология”

Емилия Стоева - уредник, завеждащ отдел "Художествен"

Теодора Вълкова – уредник на филиал Дом-музей „Пеньо Пенев”

Мария Вълкова – информатор
Мария Проданова – екскурзовод на обект „Светилище на нимфите и Афродита”
Татяна Колева – екскурзовод на обект „Светилище на нимфите и Афродита”
Радка Канева – аниматор на обект „Светилище на нимфите и Афродита”
Тодор Тодоров – поддръжка сграда -огняр

Анета Кирилова - хигиенист

Форма за контакт

Съобщението ви бе изпратено. Благодаря!