Отворено днес от 9:30 до 18:00

0391/66787

Входни такси и услуги


ЦЕНИ НА ТАКСИ И УСЛУГИ В

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ДИМИТРОВГРАД

 

 

ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ЕДИН ОБЕКТ

възрастни                                                         2.00 лв.

учащи                                                               1.00 лв.

пенсионери                                                      1.00 лв.

семейства (до 5 човека)                                5.00 лв.

беседа                                                                5.00 лв.

лица с увреждания                                         безплатно

 

 

ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ВСИЧКИ МУЗЕЙНИ ОБЕКТИ

Исторически музей, Дом-музей „П.Пенев”, Художествена галерия „П.Чурчулиев” и Ретро апартамент

възрастни                                                         4.00 лв.

учащи                                                                2.00 лв.

пенсионери                                                      2.00 лв.

семейства (до 5 човека)                                 10.00 лв.

лица с увреждания                                         безплатно

 

 

ГРУПОВИ ПОСЕЩЕНИЯ

възрастни (над 19 години, над 15 човека), таксата за 1 лице                                             2.00 лв.

учащи се или пенсионери (над 15 човека), таксата за 1 лице                                            1.00 лв.

деца и ученици от училища и детски градини в община Димитровград                        безплатно

 

ВСЕКИ ПОСЛЕДЕН ЧЕТВЪРТЪК НА МЕСЕЦА                                                        безплатно

 

 

ДРУГИ УСЛУГИ

 

Заснемане на експозициите с видеокамера                                                                    6.00лв.

Изготвяне на историческа справка според сложността на изготвянето                        от 2.00 до 6.00 лв.

Ползване на снимков фонд и негативи, в зависимост от уникалността им                   от 2.00 до 5.00 лв.