Отворено днес от 9:30 до 18:00

0391/66787

Отдел Етнография


Отдел „Етнография” при Исторически музей – Димитровград е създаден през през 1998 г. Фондът на отдела разполага с колекция от оръдия на труда, съдове, тъкани и облекло, накити и църковна утвар, отразяващи традиционния бит на населението от Димитровградска община.

Заедно с това в него се събират и съхраняват предмети, свързани с градския бит от 50-те и 60-те години на ХХ в., когато се налага т. нар.социалистическият начин на живот.

Икона-“Обрезание господне”ХІХв.

Икона-“Рождество Христово” ХІХв.

Традиционни домашни съдове, нач. на ХХв.

Традиционни домашни съдове, нач. на ХХв.

Сребърни накити, нач. на ХХв.

Сребърни накити, нач. на ХХв.

Медни съдове от Задругата на майсторите-Хасково, ХХ в.

Медни съдове от Задругата на майсторите-Хасково, ХХ в.

Сандък, ракла за дрехи, ХІХ в.

Сандък, ракла за дрехи, ХІХ в.

Престилка, нач. На ХХ в.

Престилка, нач. На ХХ в.

Кърпа – с. Раковски, нач. на ХХ в.

Кърпа – с. Раковски, нач. на ХХ в.