Отворено днес от 9:30 до 18:00

0391/66787

Отдел Археология


Отдел „Археология” на Исторически музей Димитровград е създаден през 2009 г. Във фонда му се съхраняват артефакти от археологическите обекти в град Меричлери и селата Крум, Сталево, Ябълково, Великан, Крепост, Воден, Каснаково и др, от Димитровградска община.. Сред по-интересните експонати са неолитния скелет от м. Кар дере с. Крум, мраморна глава на Афродита, мраморно стъпало в сандал и капители от „Светилище на нимфите и Афродита” с. Каснаково, изображения на каменни плочи на тракийския конник, както и стъклени чаши - потири и бронзови окачалки за кандилница от църквата в с. Крепост, позлатена фибула от м.Хисаря с. Сталево, средновековен пръстен печат с изображението на лъв от м. Кремлъка, с. Крум и др.

Главнярник,  камък; край от перваз на огнище със схематично оформено протоме на кон.

Главнярник, камък; край от перваз на огнище със схематично оформено протоме на кон.

Плоча с изображението на тракийския коник, мрамор – І – ІІІ в.

Плоча с изображението на тракийския коник, мрамор – І – ІІІ в.

Скелет експониран под стъклен саркофаг в музея от VІ хил. пр. Хр.

Скелет експониран под стъклен саркофаг в музея от VІ хил. пр. Хр.

Паница, глина– І- ІV в.

Паница, глина– І- ІV в.

Глава на Афродита, мрамор от римската вила на археологическия комплекс «Светилище на нимфите и Афродита» - с. Каснаково

Глава на Афродита, мрамор от римската вила на археологическия комплекс «Светилище на нимфите и Афродита» - с. Каснаково

Капител, мрамор от римската вила на археологическия комплекс«Светилище на нимфите и Афродита» - с. Каснаково

Капител, мрамор от римската вила на археологическия комплекс«Светилище на нимфите и Афродита» - с. Каснаково

Пръстен печат с изображението на лъв, бронз - ХІ – ХІІ в.

Пръстен печат с изображението на лъв, бронз - ХІ – ХІІ в.

Крак в сандал, на склуптура в цял ръст, мрамор от  мавзолей на комплекс, «Светилище на нимфите и Афродита».

Крак в сандал, на склуптура в цял ръст, мрамор от мавзолей на комплекс, «Светилище на нимфите и Афродита».