Отворено днес от 9:30 до 18:00

0391/66787

РАБОТНО ВРЕМЕ НА МУЗЕЯ И МУЗЕЙНИТЕ ОБЕКТИ 1.05.2024 г. – 6.05.2024 г.


1.05.2024 г. (сряда)

Исторически музей - 9:00 - 12:30 и 13:00 - 17:30 ч.

Дом-музей „Пеньо Пенев” - 10.00 -12.30  и 13.00 - 18.00 ч.

Информационен център при Светилище на нимфите и Афродита – с.Каснаково - 9:00 - 17:00 ч.

2.05.2024 г. (четвъртък)

Исторически музей - 9:30 -18:00 ч.

Дом-музей „Пeньо Пенев” - 10.00 -12.30  и 14.00 - 18.00 ч.

Информационен център при Светилище на нимфите и Афродита – с.Каснаково - 9:00 - 17:00 ч.

3.05.2024 г. (петък)

Исторически музей - 9:00 - 12:30 и 13:00 - 17:30 ч.

Дом -музей „Пеньо Пенев” - 10.00 -12.30 и 13.00 -18.00 ч.

Информационен център при Светилище на нимфите и Афродита – с.Каснаково - 9:00 - 17:00 ч.

4.05.2024 г. (събота)

Исторически музей - 9:00 - 12:30 и 13:00 - 17:30 ч.

Дом -музей „Пеньо Пенев” - 10.00 -12.30 и 13.00 - 18.00 ч.

Информационен център при Светилище на нимфите и Афродита – с.Каснаково - 9:00 - 17:00 ч.

5.05.2024 г. (неделя), ВЕЛИКДЕН

ПОЧИВЕН ДЕН ЗА ВСИЧКИ ОБЕКТИ

6.05.2024 г. (понеделник)

Исторически музей - 9:00 - 12:30 и 13:00 - 17:30 ч.

Информационен център при Светилище на нимфите и Афродита -с.Каснаково - 9:00 - 17:00 ч.